Friday, 7 October 2011

Alunan

Menghasilkan lukisan menggunakan perisian PAINT. Untuk murid-murid tahun 3, pemilihan aktiviti yang paling asas sudah memadai. Contoh video yang saya hasilkan untuk mengajar murid melukis corak beralunan menggunakan perisian PAINT. Semoga ianya dapat mebantu cikgu-cikgu pendidikan seni dalam melancarkan perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment